BureauMB

Bureau voor de decentrale overheid

Bron van kennis en kunde voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, managers en ambtenaren!

Wie zijn wij?

Wat doen wij?

Wat mag u van ons verwachten?

Wat vind u op deze website?

BureauMB is een onderneming van inspirerende deskundigen die u en uw organisatie ondersteunen op het pad van de vooruitgang. Enerzijds zijn wij een bureau dat zich richt op goede verbindingen met klanten. De motor achter hoogwaardige dienstverlening tegen een concurrerende prijs. Anderzijds zijn wij een flexibele en een creatieve netwerkorganisatie die permanent meebeweegt met de samenleving en het openbaar bestuur.

BureauMB ondersteunt volksvertegenwoordigers, bestuurders, managers en ambtenaren bij hun persoonlijke ontwikkeling. Met onze diensten professionaliseren wij individuen en teams, en verbeteren wij de performance van organisaties. Wij leveren u kennis, trainen u op vaardigheden, coachen  u in uitdagende fasen, adviseren  u bij verandertrajecten en managen uw opgaven naar het gewenste resultaat.

BureauMB geeft u de volle aandacht. Onze deskundigen nemen hun vak serieus. Zij weten welke thema’s u bezig houden. Zij weten dat het succes uit vijf componenten bestaat: durven dromen, lef tonen, hard werken, tegenslagen overwinnen en doorgaan waar anderen ophouden.

Bij iedere opdracht zorgen wij voor een scherp inzicht in uitgangspunt, doel en traject. Onderweg monitoren we de voortgang en sturen we bij. Wij zijn scherp op de sociale context en verliezen nooit de menselijk maat uit het oog.

BureauMB heeft in het websiteonderdeel Sectoren een grote hoeveelheid informatie verwerkt over de inrichting en het functioneren van de organisaties binnen het decentrale openbare bestuur. Daarnaast vindt u informatie rondom de functies zoals deze bestaan binnen het decentrale openbare bestuur.

In het websiteonderdeel Diensten treft u informatie aan over de thema’s koers bepalen, organisaties optimaliseren, mensen professionaliseren, regie voeren en samenwerken. Daarnaast vindt u informatie over methodieken waarmee u aan de slag kunt.